Tag Archives: tionde

Är inte Immanuel 153 en församling?

Idag läste jag en artikel i Dagen som reste några frågor… Jonas Eveborn från Immanuel 153 ”lämnar sin tjänst för att bli församlingspastor”. Han lämnar sin tjänst som pastor för att bli församlingspastor…???

Kanske har mina frågor att göra med min oförmåga att kommunicera på svenska men är inte Immanuel 153 en församling? Citat: ”153 som en gemenskap som vill vara både inåtriktad och utåtriktad, liturgisk och karismatisk på en och samma gång, och som bygger en gemenskap som inte enbart räcker ett par timmar på söndag eftermiddag. – Vi vill vara en gemenskap som är bärande och där vi bygger relationer samtidigt som vi gör något gott”. Är detta inte en församling?

En annan fråga som kommer upp genom artikeln är hur 153 kan fortsätta… Även om jag själv inte har besökt 153 har jag fått veta genom olika vänner hur viktigt 153 är och hur många har hittat ett andligt hem i denna gemenskap. Immanuel 153 omfattar 250 personer… Varför kommer då frågan upp om man kan bära ett ekonomiskt ansvar för 153s pastor(er) eftersom Immanuel kyrkans ekonomi är ansträngt? Ursäkta mig, men om man betjänar 250 personer ska inte dessa ta ansvar för sina pastorer? Enkel matematik… om 40 av dessa ger sina tionden kan man utan problem avlöna en pastor på heltid… även om alla skulle vara studenter som ger sitt tionde skulle 50 personer räcka till en heltidslön.

Eller är givande i församlingarna ett problem? Jonas Melin på sin blog anser det tror jag… Jag tycker att Immanuel ska bekräfta det som händer i 153 genom att frigöra ännu mer resurser. I en tid som denna där få av våra visioner blir verklighet ska vi lyfta fram det som Gud gör bland oss och stödja det med alla våra möjligheter och resurser!

Så ser jag på det!

John