Tag Archives: kristenhet

“Take this city, a city should be shining on a hill” U2- Stockholm

One of my favorite songs is the beautiful song of U2 from the album “How to dismantle an atomic bomb”. At the end of the song Bono’s lyrics say: Take this city, a city should be shining on a hill
. Take this city
, if it be your will.” These words relate to the Gospel of Matthew 5:14“You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden”.

As I am thinking about these words and what it takes to be shining in the world… Bono answers that question too as he sings: Yahweh, Yahweh
. Always pain before a child is born. Yahweh, tell me now
. Why the dark before the dawn?

There is always pain in birth. There is always darkness before light. I have this picture in my heart that becomes stronger and stronger as I think and pray about my dear city Stockholm that in so many ways seems to be overcome by darkness.

The picture I have is that of planet earth as it was still unformed, Gen 1:2 Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters…

If you and I had been there would we have noticed the presence of the Spirit of God? Would we have noticed that He was hovering over the waters? What was He doing there? How long did this go on? From our history and from the Bible we know that the Holy Spirit prepares the ways of God… In the same way as the Spirit was preparing the still unformed and dark earth, God is preparing our city, Stockholm which seems to be empty of His presence (at times)… yet I know that when the time has come God will speak as He did in the beginning: Gen 1:3 And God said, “Let there be light,” and there was light!

Also in our days God is preparing Stockholm by His Spirit, at times we hardly notice it… there is so much work done in hiding, yet when the time has come He will speak with such authority, such hope, such grace that people will turn to Him, acknowledging Him and knowing Him. I see that day in my heart. While there is still pain, while there is still darkness… I am waiting for that day!

There are people in our city overcome by pain and darkness… let’s pray and tell them that soon there will be birth, soon there will be light… as God speaks again words too wonderful to imagine… as young and old turn to Jesus and be transformed!

That’s the Way I see it (in faith!)

John

For the lyrics of “Yahweh” by U2 click here!

Är inte Immanuel 153 en församling?

Idag läste jag en artikel i Dagen som reste några frågor… Jonas Eveborn från Immanuel 153 ”lämnar sin tjänst för att bli församlingspastor”. Han lämnar sin tjänst som pastor för att bli församlingspastor…???

Kanske har mina frågor att göra med min oförmåga att kommunicera på svenska men är inte Immanuel 153 en församling? Citat: ”153 som en gemenskap som vill vara både inåtriktad och utåtriktad, liturgisk och karismatisk på en och samma gång, och som bygger en gemenskap som inte enbart räcker ett par timmar på söndag eftermiddag. – Vi vill vara en gemenskap som är bärande och där vi bygger relationer samtidigt som vi gör något gott”. Är detta inte en församling?

En annan fråga som kommer upp genom artikeln är hur 153 kan fortsätta… Även om jag själv inte har besökt 153 har jag fått veta genom olika vänner hur viktigt 153 är och hur många har hittat ett andligt hem i denna gemenskap. Immanuel 153 omfattar 250 personer… Varför kommer då frågan upp om man kan bära ett ekonomiskt ansvar för 153s pastor(er) eftersom Immanuel kyrkans ekonomi är ansträngt? Ursäkta mig, men om man betjänar 250 personer ska inte dessa ta ansvar för sina pastorer? Enkel matematik… om 40 av dessa ger sina tionden kan man utan problem avlöna en pastor på heltid… även om alla skulle vara studenter som ger sitt tionde skulle 50 personer räcka till en heltidslön.

Eller är givande i församlingarna ett problem? Jonas Melin på sin blog anser det tror jag… Jag tycker att Immanuel ska bekräfta det som händer i 153 genom att frigöra ännu mer resurser. I en tid som denna där få av våra visioner blir verklighet ska vi lyfta fram det som Gud gör bland oss och stödja det med alla våra möjligheter och resurser!

Så ser jag på det!

John